Ni som ännu inte har lämnat er e-postadress för att få föreningsutskick via mejl kan göra det genom att skicka ett mejl till info@akallakoloni.se.


       

           Info från föreningen


Träd

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.


Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?


Hitta oss

Akalla Koloniträdgårdsförening är belägen invid Akalla By, där det vidsträckta fältet och skogen tar vid. Från Akalla centrum vandrar du söderut ner mot Järvafältet, igenom Akalla By och förbi minigolfbanan, och kommer då fram till odlingslotterna.

Problemlösning

Att vara kolonist i Stockholms stad, att vara medlem i en koloniförening och arrendera en lott av föreningen, som i sin tur arrenderar marken av staden, innebär skyldigheter och ansvar utöver att odla sin lott. Alla medlemmar har tillsammans ett ansvar för föreningen.

           

           Till medlemmarna i Akalla Koloniträdgårdsförening


          IFORMATION OM  ÅRSMÖTE I AKALLA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING


På grund av risken för spridning av Coronaviruset och i enlighet med rådande rekommendationen om att undvika samlingar,  styrelsen har bestämt att flytta på årsmötet till ett senare tillfälle. Vi återkommer med nytt datum i god tid.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelse

Akalla koloniträdgårdsförening

Läs mer om Dagordningen!


 

         

           Meddelande från valberedningenMaila gärna till valberedning@akallakoloni.se om du vill nominera någon eller om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen.


Vänliga hälsningar

Ulrika Bengtsson, Hamid Rofouian Hedlund och Hilkka Suomalainen


Mars

I mars-april är det dags att börja förkultivera tomatplantor och ettåriga blommor.

Tänk på att skydda ömtåliga växter mot vårsolen. Lägg gärna säckväv över björnbärsbuskarna.

Nu är det tid för att göra i ordning en varmdrivbänk med hästgödsel om du ska ha en sådan.

Dags också att plantera om krukväxterna.

Frökatalogerna brukar börja komma i februari, titta i plantbutiker eller i fröfirmor på nätet.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna