Information om arbetsdagar 4 maj 26 maj och lite annat.


Stadsdelen har meddelat att de kommer att ställa ut en container  för brännbart avfall på koloniområdet 3 - 6 april. Containern kommer att vara låst och vara öppen bestämda tider.

Styrelsen har därför beslutat att vi har arbetsdag den 4 maj kl. 10.00 - 13.00, då vi slänger allt vårt ris i containern, tar ner träd och eventuellt annat om vädret tillåter. Efter arbetsdagen slänger vi det brännbara vi har på våra lotter.
Arbetsdagen den 26 maj kl. 10.00 - 13.00. kan vi klippa gräs, måla staket, rensa ogräs och annat som behövs.

Vattnet väntar med att sätta på tills vi är säkra på att det inte blir minusgrader.

Senast den 15 juni ska 75% av lotten vara odlad. Styrelsen gör inspektion efter detta.

Stadsdelsnämnden kollar koloniföreningarna extra noga nu, eftersom ett nytt arrendeavtal och nya regler ska skrivas mellan Stockholms stad och koloniföreningarna. Det är därför extra viktigt att vi sköter våra lotter och området på ett bra sätt. 

 


-

Med vänlig hälsning

Styrelsen Akalla koloniträdgårdsförening / Sture

 


Läs mer på vår hemsida om vilka regler som gäller. www.akallakoloni.se
Ordningsregler | akallakoloni.se
         Här kommer en lägesrapport och några hålltider för våren.


Vattenöppning  den 22 april kl.11:00

Arbetsdagarna blir i år den 10 och 11 juni. Styrelsen vill skapa ett antal arbetsgrupper.

Uthyrning: Morteza, Ewa, Britt-Marie
Besiktning: Anna, Ewa + två till
Arbetsdagar : Carina, Remzi, + 4 till.
Kompost: Britt-Marie + 3 till.
Reparationer: Sture + 2 till
Gräsklippning: 3 st. en på varje område. Föreningslotterna lott 48 och halva 94: Ewa + 3 till.Grupperna kompletteras med medlemmar utanför styrelsen.


Hälsningar

Styrelsen        Meddelande från föreningen


Läs mer om råd och tips från föreningen om :

RÅTTOR PÅ KOLONIOMRÅDET_2021


       


       Om Motionerlämna in era motioner inför kommande årsmöte.

Att skriva en motion är din möjlighet att få ge dina förslag till förändringar som du tycker ska göras i kolonin. Du får läsa upp din motion på årsmötet och styrelsen har innan mötet skrivit ett svar till motionären. Sen får medlemmarna som är närvarande på mötet rösta på motionärens förslag eller på styrelsens svar. Om du inte känner för att läsa upp den själv, ta kontakt med någon i styrelsen som kan förmedla din motion till årsmötesordföranden som då kan läsa upp den. På vår hemsida akallakoloni.se finns det som dokument ( klicka här ) som du kan skriva ut om du vill posta din motion till oss.

Adressen är : 

Akalla Koloniträdgårdsförening 

Tavastehusgaran 47

164 79  KISTA 


Om du hellre vill mejla din motion till oss genom info@akallakoloni.se, borde din motion innehålla nedanstående kriterier:

Årsmötet: ( årtal ) 

Rubrik (ange tydligt, vad motionen handlar om) 

Jag föreslår att: ( problem och ditt förslag till lösning ) (skriv tydligt vad du vill att stämman ska besluta om) 

Förnamn, efternamn , Lottnummer, Dagens datum och ev. bilaga 

                      

         

           

          Meddelande från valberedningen


Valberedningens förslag kommer finnas tillgängligt på stora anslagstavlan vid infarten till boden. Och på föreningens hemsida: akallakoloni.se

Mejla gärna till valberedning@akallakoloni.se om du vill nominera någon eller om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen.

Vänliga hälsningar

Ulrika Bengtsson och Hamid Rofouian

Hitta oss

Ni som ännu inte har lämnat er e-postadress kan göra det genom att skicka ett mejl till info@akallakoloni.se. skriv även namn och telefonnummer. 


Akalla Koloniträdgårdsförening är belägen invid Akalla By, där det vidsträckta fältet och skogen tar vid. Från Akalla centrum vandrar du söderut ner mot Järvafältet, igenom Akalla By och förbi minigolfbanan, och kommer då fram till odlingslotterna.

Problemlösning

Att vara kolonist i Stockholms stad, att vara medlem i en koloniförening och arrendera en lott av föreningen, som i sin tur arrenderar marken av staden, innebär skyldigheter och ansvar utöver att odla sin lott. Alla medlemmar har tillsammans ett ansvar för föreningen.

Natten till påskdagen brann ett förrådshus på en kolonilott på vårt koloniområde, lyckligtvis spred sig inte branden och ingen kom till skada. Med anledning av detta vill  jag påpeka att endast växthus och pergola får byggas på kolonilotterna och de får vara max 1,8 m höga och pergolan får inte ha ett täckande tak, se också våra ordningsregler,

Se till att ni fraktar bort virke och skräp från era kolonilotter det kan medföra brandfara.

Med vänlig hälsning.

Sture Caesar

Ordförande Akalla koloniträdgårdsförening
Info från föreningen


Koloniföreningen har fått klagomål   om parkerade bilar!

Ej parkering på gångväg eller gräsfält runt koloniområdet.


Inom Igelbäckens kulturreservat är biltrafik inte tillåten och därför ber vi er att parkera bilen någon annanstans. Vill man köra jordsäckar till sin lott kan man köra dit och lasta av, men sedan måste man köra iväg bilen.

Brand i en kolonilott hos oss

FebruariMånad

Dags att så chili och purjolök inomhus, liksom Flitiga Lisa och Pelargon, som har en lång utvecklingstid.

Glesa ut gamla bärbuskar om du inte gjorde det redan i höstas.

Frökatalogerna brukar börja komma i februari, titta i plantbutiker eller i fröfirmor på nätet.


Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?


       

           Info från föreningen


Träd

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.