Meddelande från föreningen


Läs mer om råd och tips från föreningen om :

RÅTTOR PÅ KOLONIOMRÅDET_2021


       Om Motionerlämna in era motioner inför kommande årsmöte.

Att skriva en motion är din möjlighet att få ge dina förslag till förändringar som du tycker ska göras i kolonin. Du får läsa upp din motion på årsmötet och styrelsen har innan mötet skrivit ett svar till motionären. Sen får medlemmarna som är närvarande på mötet rösta på motionärens förslag eller på styrelsens svar. Om du inte känner för att läsa upp den själv, ta kontakt med någon i styrelsen som kan förmedla din motion till årsmötesordföranden som då kan läsa upp den. På vår hemsida akallakoloni.se finns det som dokument ( klicka här ) som du kan skriva ut om du vill posta din motion till oss.

Adressen är : 

Akalla Koloniträdgårdsförening 

Tavastehusgaran 47

164 79  KISTA 


Om du hellre vill mejla din motion till oss genom info@akallakoloni.se, borde din motion innehålla nedanstående kriterier:

Årsmötet: ( årtal ) 

Rubrik (ange tydligt, vad motionen handlar om) 

Jag föreslår att: ( problem och ditt förslag till lösning ) (skriv tydligt vad du vill att stämman ska besluta om) 

Förnamn, efternamn , Lottnummer, Dagens datum och ev. bilaga 

                      

         

           


           

            Meddelande från valberedningen


Valberedningens förslag kommer finnas tillgängligt på stora anslagstavlan vid infarten till boden. Och på föreningens hemsida: akallakoloni.se

Mejla gärna till valberedning@akallakoloni.se om du vill nominera någon eller om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen.

Vänliga hälsningar

Ulrika Bengtsson och Hamid Rofouian

Hitta oss

Ni som ännu inte har lämnat er e-postadress kan göra det genom att skicka ett mejl till info@akallakoloni.se. skriv även namn och telefonnummer. 


Akalla Koloniträdgårdsförening är belägen invid Akalla By, där det vidsträckta fältet och skogen tar vid. Från Akalla centrum vandrar du söderut ner mot Järvafältet, igenom Akalla By och förbi minigolfbanan, och kommer då fram till odlingslotterna.

Problemlösning

Att vara kolonist i Stockholms stad, att vara medlem i en koloniförening och arrendera en lott av föreningen, som i sin tur arrenderar marken av staden, innebär skyldigheter och ansvar utöver att odla sin lott. Alla medlemmar har tillsammans ett ansvar för föreningen.

Koloniföreningen har fått klagomål   om parkerade bilar!


Info från föreningenEj parkering på gångväg eller gräsfält runt koloniområdet.


Inom Igelbäckens kulturreservat är biltrafik inte tillåten och därför ber vi er att parkera bilen någon annanstans. Vill man köra jordsäckar till sin lott kan man köra dit och lasta av, men sedan måste man köra iväg bilen.

September månad

Plantera perenner och vårlökar.

Flera växter kan stå kvar i jorden efter frost, bland annat blomkål, purjolök, grönkål, persilja och vitkål.

Ta in kryddväxter som inte är härdiga, t.ex. chili.


Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?


       

           Info från föreningen


Träd

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.