Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Ni som ännu inte har lämnat er e-postadress kan göra det genom att skicka ett mejl till info@akallakoloni.se.


       

           Info från föreningen


Träd

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.


Är du intresserad av en egen täppa att odla på ?


Hitta oss

Akalla Koloniträdgårdsförening är belägen invid Akalla By, där det vidsträckta fältet och skogen tar vid. Från Akalla centrum vandrar du söderut ner mot Järvafältet, igenom Akalla By och förbi minigolfbanan, och kommer då fram till odlingslotterna.

Problemlösning

Att vara kolonist i Stockholms stad, att vara medlem i en koloniförening och arrendera en lott av föreningen, som i sin tur arrenderar marken av staden, innebär skyldigheter och ansvar utöver att odla sin lott. Alla medlemmar har tillsammans ett ansvar för föreningen.

           

           Till medlemmarna i Akalla Koloniträdgårdsförening


          IFORMATION OM  ÅRSMÖTE I AKALLA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING


På grund av risken för spridning av Coronaviruset och i enlighet med rådande rekommendationen om att undvika samlingar,  styrelsen har bestämt att flytta på årsmötet till ett senare tillfälle. Vi återkommer med nytt datum i god tid.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelse

Akalla koloniträdgårdsförening

Läs mer om Dagordningen!


 

         

           Meddelande från valberedningenMaila gärna till valberedning@akallakoloni.se om du vill nominera någon eller om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen.


Vänliga hälsningar

Ulrika Bengtsson, Hamid Rofouian Hedlund och Hilkka Suomalainen

           

          Hälsning till Akalla kolonimedlemmar.

      I dessa Coronatider får vi alla jobba tillsammans på olika sätt under våren och sommaren för att hålla koloniområdet i ordning och kunna glädjas över våra odlingar.
Samtidigt som vi får lyssna på rekommendationerna från regering och myndigheter.

Ni som inte kan gå till lotten lika mycket som ni brukar pga av pandemin eller är rädd för att gå ut. Tänk på att be om hjälp, till vänner eller släktingar. Eller till kolonigrannar/vänner.

Låt oss prata med varandra och hjälpas åt.

    Glöm inte om du har något eller några av förkylningssymtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska du stanna hemma. Då undviker du att smitta andra.

Med vänliga hälsningar:

Styrelsen.

Koloniföreningen har fått klagomål   om parkerade bilar!

Inom Igelbäckens kulturreservat är biltrafik inte tillåten och därför ber vi er att parkera bilen någon annanstans. Kanske på Helsingforsgatan eller parkeringen bakom Lidl.

Vill man köra jordsäckar till sin lott kan man köra dit och lasta av, men sedan måste man köra iväg bilen.


Hälsningar

Styrelsen

Akalla koloniträdgårdsområdeMaj

Nu kan man börja så de flesta köksväxter och blommor direkt på friland. Täck gärna med fiberduk som både skyndar på groningen och skyddar mot skadegörare.

Plantera ut förkultiverade plantor, men vänta med de frostkänsliga plantorna. Obs! Avhärdningen.

Förkultivera dahlior och gladiolus.

Klipp ner vårblommor som vissnat, men spara lökbladen, som ger löken näring till nästa år.


Frökatalogerna brukar börja komma i februari, titta i plantbutiker eller i fröfirmor på nätet.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna