Meddelande från valberedningenMaila gärna till valberedning@akallakoloni.se om du vill nominera någon eller om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen.


Vänliga hälsningar

Ulrika Bengtsson och Hamid Rofouian Hedlund

Ni som ännu inte har lämnat er e-postadress kan göra det genom att skicka ett mejl till info@akallakoloni.se.


       

           Info från föreningen


Träd

Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.

Hitta oss

Akalla Koloniträdgårdsförening är belägen invid Akalla By, där det vidsträckta fältet och skogen tar vid. Från Akalla centrum vandrar du söderut ner mot Järvafältet, igenom Akalla By och förbi minigolfbanan, och kommer då fram till odlingslotterna.

Problemlösning

Att vara kolonist i Stockholms stad, att vara medlem i en koloniförening och arrendera en lott av föreningen, som i sin tur arrenderar marken av staden, innebär skyldigheter och ansvar utöver att odla sin lott. Alla medlemmar har tillsammans ett ansvar för föreningen.


September

Plantera perenner och vårlökar.

Flera växter kan stå kvar i jorden efter frost, bland annat blomkål, purjolök, grönkål, persilja och vitkål.

Ta in kryddväxter som inte är härdiga, t.ex. chili.


Frökatalogerna brukar börja komma i februari, titta i plantbutiker eller i fröfirmor på nätet.

Koloniföreningen har fått klagomål   om parkerade bilar!

Inom Igelbäckens kulturreservat är biltrafik inte tillåten och därför ber vi er att parkera bilen någon annanstans. Kanske på Helsingforsgatan eller parkeringen bakom Lidl.

Vill man köra jordsäckar till sin lott kan man köra dit och lasta av, men sedan måste man köra iväg bilen.


Hälsningar

Styrelsen

Akalla koloniträdgårdsområdeÄr du intresserad av en egen täppa att odla på ?


Copyright © Alla rättigheter förbehållna